3fr Convertidor

Convertr.org és el millor convertidor 3FR que podeu trobar a Internet! Ràpid i segur, estem orgullosos de la nostra capacitat d'oferir la millor velocitat de conversió amb gairebé qualsevol mida i format de fitxer.

  • From Device
  • From Dropbox
  • From Google Drive
  • From URL

Or drop files here. Max files size 1GB.

Selected Files

Set All To:
Select Format...
Convert All To...
Convert

In Conversion

Conversion Options

Què són els fitxers 3FR?

És un fitxer d'imatge en brut creat per una càmera digital Hasselblad i és el successor del format de fitxer Imacon 3F. Conté poca informació que no es processa, de manera que no es pot editar.

Quins són els avantatges i els desavantatges del format 3FR?

El format 3FR és un estàndard multimèdia en el món actual dels continguts digitals. I mostra els següents avantatges i desavantatges:

Avantatges:

  • La imatge produïda és la mateixa que la gravada per la unitat de sensor de la càmera.
  • Inclou compressió sense pèrdues, que redueix la mida del fitxer.
  • Utilitza una profunditat de color de 16 bits, algorismes especials, sensibilitat CMOS i filtres per produir colors naturals.
  • És compatible amb Linux, Mac i Windows i es pot editar a Lightroom i Photoshop.