Konvertues audio, video dhe skedarësh pa pagesë në internet

Shndërroni skedarët tuaj audio, video dhe të tjerë nga një format në tjetrin në internet falas!

  • From Device
  • From Dropbox
  • From Google Drive
  • From URL

Or drop files here. Max files size 1GB.

Selected Files

Set All To:
Select Format...
Convert All To...
Convert

In Conversion

Conversion Options

Gjithçka që ju nevojitet, pikërisht këtu.

Check List

Kurse para

Konvertimi i skedarëve duke përdorur Convertr është falas! Ne kurrë nuk do t'ju kërkojmë të paguani për përdorimin e faqes sonë të internetit!

Rocket

Shumë formate të mbështetura

Pavarësisht se çfarë lloji të formatit të hyrjes ose daljes po kërkoni, këtu në Convertr zgjedhja juaj e formateve nuk do të jetë kurrë e kufizuar!

Check List

Konvertime të shpejta

Ju nuk duhet të prisni në radhë për minuta derisa më në fund të mund të konvertoni skedarët tuaj! Këtu në Convertr ne do t'i konvertojmë skedarët tuaj menjëherë pas ngarkimit!