Chuyển đổi tệp, video và âm thanh trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi Âm thanh, Video và các Tệp khác của bạn từ định dạng này sang định dạng khác trực tuyến miễn phí!

hoặc Kéo & Thả ở bất kỳ đâu trên trang!

Mọi thứ bạn cần, ngay tại đây.

Check List

Tiết kiệm tiền

Chuyển đổi tệp bằng Convertr là miễn phí! Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn trả tiền khi sử dụng trang web của chúng tôi!

Rocket

Nhiều định dạng được hỗ trợ

Bất kể bạn đang tìm kiếm loại định dạng đầu vào hoặc đầu ra nào, tại Convertr, sự lựa chọn định dạng của bạn sẽ không bao giờ bị giới hạn!

Check List

Chuyển đổi nhanh chóng

Bạn không cần phải đợi hàng phút cho đến khi cuối cùng có thể chuyển đổi tệp của mình! Tại Convertr, chúng tôi sẽ chuyển đổi các tệp của bạn ngay lập tức sau khi tải lên!