dng Omvandlare

Convertr.org är den bästa DNG-omvandlaren du kan hitta på internet! Snabbt och säkert, vi är stolta över vår förmåga att erbjuda den bästa konverteringshastigheten med nästan alla filstorlekar och format.

 • From Device
 • From Dropbox
 • From Google Drive
 • From URL

Or drop files here. Max files size 1GB.

Selected Files

Set All To:
Select Format...
Convert All To...
Convert

In Conversion

Conversion Options

Vad är DNG-filer?

DNG utvecklades av Adobe Systems under namnet Digital Negative och är ett mycket kompatibelt råbildsformat med öppen källkod som skapats för redigering, lagring och överföring av RAW-bilder.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med DNG-formatet?

DNG-formatet är en multimediastandard i den nuvarande världen av digitalt innehåll. Det har följande fördelar och nackdelar:

Fördelar:

 • De är lättare att redigera, ändringar och justeringar skrivs direkt till filen, vilket gör att det finns färre lager att lagra.
 • De kan kontrolleras av egenkontroller för att upptäcka korruption.
 • Fungerar bra med program som Photoshop och Lightroom.
 • Storleken är 15 % mindre än en ursprunglig RAW-fil.

Nackdelar:

 • Även om det fungerar bra med Adobe-programmen finns det andra program som inte stöder formatet.
 • Vissa kameratillverkare använder inte DNG-formatet, så det måste konverteras, vilket är tidskrävande.
 • Vissa metadata kan gå förlorade från originalbilden som tillverkaren inte dokumenterade vid konverteringen.

Vanliga frågor om DNG-formatet

Är DNG-filformatet bättre än RAW?

DNG-formatet är mer flexibelt eftersom det är en fil med öppen källkod och många program kan öppna och redigera den. De är också mindre än RAW-filer. Ibland fungerar dock RAW-filer bättre med den ursprungliga kameraprogramvaran på grund av deras struktur.


Är det möjligt att ta DNG-fotografier?

Vissa tillverkare har ännu inte lagt till formatet i sina kameror, men andra som Leica, Hasselblad och Pentax har det som standard.


Påverkar DNG bildkvaliteten?

Nej, om du konverterar något format till DNG påverkas inte bildkvaliteten och det blir inte heller förlustbringande. Det skapar bara en mindre fil som du kan arbeta snabbare med i Adobe.


Hur öppnar jag en DNG-fil?

DNG-filer kan öppnas av flera bildvisare, bland annat Windows- och MacOS-fotovisare. Photoshop och Lightroom har också stöd för formatet, även om det inte är gratis.