erf Omvandlare

Convertr.org är den bästa ERF-omvandlaren du kan hitta på Internet! Snabbt och säkert, vi är stolta över vår förmåga att erbjuda den bästa konverteringshastigheten med nästan alla filstorlekar och format.

  • From Device
  • From Dropbox
  • From Google Drive
  • From URL

Or drop files here. Max files size 1GB.

Selected Files

Set All To:
Select Format...
Convert All To...
Convert

In Conversion

Conversion Options

Vad är ERF-formatet?

Epson Raw-formatet är formatet för digitala foton innan de behandlas.

ERF-filer innehåller en datainsamling som anger värdet för varje pixel. I det här läget kan bilderna inte användas korrekt.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med ERF-formatet?

ERF är ett fantastiskt bildformat av flera skäl. Dessa är:

Fördelar

  • ERF-formatet sparar data från Epson-kamerans sensor nästan utan förlust. Som ett resultat håller formatet en perfekt bildkvalitet.
  • ERF är det redigerbara bildformatet i särklass. Eftersom inga inställningar har gjorts kan du ändra varje del av filen utan problem.
  • Den har dock följande nackdelar:

Nackdelar

  • ERF-filer är betydligt större än komprimerade bilder. De är omkring tio gånger större, eller ännu större.
  • ERF-filer är oanvändbara som digitala bilder i vanlig mening. Du måste bearbeta den först innan du delar den eller skriver ut den.
  • De flesta enheter har inte stöd för ERF-formatet.

Vanliga frågor om ERF-formatet

Hur öppnar jag ERF-filer i Windows 10?

Ingen av Windows-versionerna levereras med programvara som har stöd för ERF-filer. Men du kan kringgå den begränsningen genom att installera rätt programvara.

Ett sätt är att installera Microsoft Raw Image Extension på din dator. Ett annat sätt är att använda programvara från tredje part, till exempel Adobe Photoshop.


Kan Mac-datorer öppna ERF-filer?

Mac-enheter levereras inte med ett program som stöder ERF. MacOS kan inte ensamt öppna filer i det här formatet, så för att öppna och redigera ERF-filer måste du ladda ner rätt programvara.

Några alternativ för att öppna ERF-filer på MAC kan vara PhotoScape, Photoshop eller Canvas.


Är ERF bättre än JPEG?

Det beror på dina behov.

När det gäller kvalitet har JPEG inte en chans mot ERF. ERF är ett okomprimerat format som sparar bilder med kamerans maximala kvalitet. Men JPEG-bilder är redan bearbetade och kan användas omedelbart.

Om du tar foton på ett tillfälligt sätt bör du använda JPEG. Men professionellt är ERF det rätta valet.


Hur fungerar ERF?

ERF-filer är bilder bokstavligen så som Epsons kamerasensor fångar dem, utan redigering eller komprimering. Den här typen av fil innehåller data med full upplösning så som de uppfattas av var och en av kamerans sensorpixlar.