xcf Omvandlare

Convertr.org är den bästa XCF-omvandlaren du kan hitta på internet! Snabbt och säkert, vi är stolta över vår förmåga att erbjuda den bästa konverteringshastigheten med nästan alla filstorlekar och format.

eller dra och släpp någonstans på sidan!

Vad är XCF-filer?

XCF-tillägget används av det öppna källkodsprogrammet GNU Image Manipulation Program (GIMP), som används för att spara redigerade versioner av bilder. XCF-nomenklaturen utformades av en grupp studenter som var intresserade av avancerad databehandling.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med XCF-formatet?

XCF-formatet är en multimediastandard i den nuvarande världen av digitalt innehåll. Det har följande för- och nackdelar:

Fördelar:

 • Lagrar lagerinformation, sparposition, kanaler, banor och andra element som används under redigeringen.
 • XCF-formatet är också ett bakåtkompatibelt filändelse som stöder tidigare versioner av GIMP och är i vissa fall till och med bakåtkompatibelt.
 • Effekterna är lätta att göra i Gimp
 • är en kraftfull, utbyggbar och mångsidig öppen/fri plattformsoberoende grafisk redigerare för bitmappar, som ofta jämförs med det kommersiella Adobe Photoshop.

Nackdelar:

 • Den är inkompatibel med alla program utom gimp.
 • XCF-formatet rekommenderas inte för användning som standardutbytesformat, eftersom det inte kan erkännas av något program, även om det erkänns av en växande grupp av dem.

Vanliga frågor om XCF-formatet

Hur öppnar man filer i XCF-format?

Här är en liten, men inte uttömmande, lista över program som kan öppna XCF-dokument:

 • Blender.
 • CinePaint.
 • CorelDRAW.
 • GIMP.
 • IrfanView.
 • XnView.

Vad betyder XCF?

XCF, en förkortning av eXperimental Computing Facility, är det ursprungliga bildformatet för bildredigeringsprogrammet GIMP.